White Salmon Pool

 

Client
-

Location
White Salmon, Oregon

Typology
Recreation